කෘතගුණ දන්නා සැබෑ මිනිසුන්ට කෙරෙන ආරාධනයයි!

අන්තර්ජාලයේ ඔබත් සමග දහම් බෙදා හදා ගන්නා මා හට බොහෝ කණ්ඩායම් හරහා සහ බ්ලොග් අඩවි මගින් ලක්බිම වෙනුවෙන් යමක් කරන්නට යුතුකම් ඉටුකරන්නට සැදී පැහැදී ඉන්නා ඔබ කිහිපවතාවකම හමු‍වී ඇත…
රට දැය වෙනුවෙන් හෝ වේවා තම තමන්ගේ දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් හෝ වේවා  තම තමන්ගේ ආගම ධර්මය වෙනුවෙන් හෝ වේවා රාගයෙන්, ද්වේශයෙන්, මෝහ සහගතව තම තමන්ගේ සිත, කය, වචනය හසුරවමින් කටයුතු කිරීම සැබෑ මිනිසුන්ගේ යහපත් ගුණාංගය නො‍වන බව ඔබට දැනටමත් පසක් වී ඇතිවාට නොඅනුමානයි…
රාගයෙන් ද්වේශයෙන් මෝහයෙන් තොරව තම තමන්ගේ යුතුකම් ඉටුකරන්නට යොමුවෙන්නට  අප සියලු දෙනාටම හැකියාව තියෙනවා…
ඒ සදහා ඔබ සියලු දෙනාටම මෙන්න මහගු අවස්ථාවක්…
තම්බපණ්ණියේ මොහොතක් ලෙසින් මේ ‍බ්ලොග් අඩවිය වෙන් වන්නේ සැබෑවටම උපකාරයට කෘත උපකාරය දක්වන්නට යොමුවෙන සියලු යහපත් මිනිසුන් වෙත පමණයි…
අන් අයගේ යුතුකම් වගකීම් මතක් කර දෙන්නට මත්තෙන් අපි අපේම යුතුකම් වගකීම් ඉටුකරන්නට අවංක සිතින් පෙළ ගැසෙමු!

Advertisements