ඔබේ ව්‍යාපෘති සදහා…

ඔබ සුදුසුයැයි සිතන යම් කටයුත්තක් තිබේ නම්… යුතුකම් ඉටුකරන්නට වගකීම් ඉටුකරන්නට අවංක සිතින් එකතුවිය හැකි යමක් තිබේ නම්…

තම තමන්ට හැකි පමණින් දායක විය හැකි යමක් තිබේ නම් මේ පිටුවට එකතු කල හැකියි…

එහි ප්‍රායෝගිකත්වය සලකා බලා ඒ කටයුතු සිදු කරන්නට පියවර තබන්නට යොමුවීමට හැකියාව තිබේ!

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w