ඡායාරූප එකතුව

Posted: 2010 ජූනි 8 in යටාල වෙහෙර භූමි‍යේ ව්‍යාපෘති කටයුතු


තවත් ඡායාරූප සදහා

Yatala Lord Buddha

http://www.cyberworx.at/mungotours/bilder-kultur.htm

ඔබටත් ඡායාරූප ඇතිනම් අපත් සමග බෙදාගන්නට අවස්ථාවක් කරගත හැකියි…
Advertisements
ප්‍රතිචාර

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )