තම්බපණ්ණියේ අප ගැන…

දැනටමත් මා ගැන නම් බො‍හෝ දෙනෙක් දැන ගත යුතු පමණ දැනගෙන සිටින බව මා දනිමි…
ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කොට නිවනින් සැනසෙන්නට උතුම් අරි අට මග නොපමාව ගමන් කරන මා විසින් දැනටමත් මා විසින් ඉටු කල යුතු ඉටුකම් කො‍ටස පැහැදිලි කොටගෙන ඇත… ඡන්දරාගයෙන් දැඩිව අල්ලාගෙන ලක්බිම රැකගන්න… ලක්බිම වෙනුවෙන් යමක් කරන්නැයි රාග, ද්වේශ, මෝහ සහගතව කටයුතු කරමින් කැරලි කෝලාහල කරනවාට එයින් ඔබ්බට ගිය සම්මා සම්බුදු පියාණන්වහන්සේ විසින් අනුමත කරන ලද උන්වහන්සේ විසින් දේශනා කල පරිදි කෘත ගුණ සළකන්නට මොහොතක් හෝ කැප කරමියි යන චේතනාව මත මාගේ යුතුකම වගකීම ඉටුකරන්නට හැකි පමණින් මෙසේ පියවරක් ගතිමි…
ඔබත් කෘතගුණ දන්නා සැබෑ මිනිසෙකු‍ නම් නිවැරදි වගකීම සහ යුතුකම් ඉටුකිරීම‍ට නිවැරදි මගක ගමන් අරඹන්නට තමන්ගේ යුතුකම් ඉටුකරන්නට වගකීම් ඉටුකරන්නට කථාවෙන් පමණක් යොමුනොවී ප්‍රායෝගිකව යොමුවන්නට අප හා එක්වන්නැයි ආරාධනාවක් කරමි!
රජිතා විදුරන්සි
viduransi@gmail.com හෝ srithambapanni@gamil.com වෙතින් තව දුරටත් සම්බන්ධ විය හැකියි!
Advertisements